Cyberbezpieczeństwo globalnego operatora naftowego

ComCERT, wspólnie z brytyjską spółką ukończył projekt analizy cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego działającego w ramach jednej z instalacji naftowych globalnego operatora funkcjonującego u wybrzeży Nigerii. Projekt dotyczył analizy podatności, ich wpływu na ryzyka działalności oraz dalszych rekomendowanych działań.