ComCERT podpisał umowę wsparcia rozwiązań DDoS CERT dla klientów Labris Networks

ComCERT  podpisał ramową umowę o współpracy z Labris Networks. W ramach tej umowy ComCERT będzie pełnił rolę DDoS CERT dla klientów i posiadaczy rozwiązań Labris Networks w 30 krajach Europy. Rozwiązania anti-DDoS firmy Labris Networks są szczególnie skuteczne przy atakach aplikacyjnych a oferta tej firmy wyróżnia się wśród innych ofert rozwiązań tego typu tym, że klient – wraz z zakupem lub dzierżawą urządzeń  – otrzymuje zaawansowane wsparcie specjalistycznej firmy, która pomaga mu w jak najefektywniejszym skróceniu skutecznej części ataku, zminimalizowaniu skutków oraz zebraniu dowodów przestępstwa.