EKSPERCI COMCERT PONOWNIE WYGRYWAJĄ PRZETARG ENISA

Eksperci ComCERT wezmą udział w kolejnym, już piątym w ciągu ostatnich 3 lat, projekcie ENISA – European Network and Information Security Agency. W konsorcjum z podmiotami holenderskimi i niemieckim realizujemy projekt na zlecenie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Tym razem jest to projekt “Good practice guide on training methodologies“ i jego realizacja zostanie zakończona we wrześniu 2014 roku.