Eksperci ComCERT prowadzą ćwiczenia CERT Games w ramach konferencji SCS14

Eksperci ComCERT prowadzą ćwiczenia CERT Games dla kilkudziesięciu uczestników konferencji Security Case Study 2014 w ramach jej pierwszego dnia. Konferencja jest organizowana przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest to 4-dniowa impreza. W jej ostatnim dniu ekspert ENISA będzie prowadził ćwiczenia z analizy malware’u.