EKSPERCI COMCERT-U BARDZO WYSOKO OCENIENI ZA WKŁAD W DOKUMENT (BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ MOBILNYCH) TWORZONY NA ZLECENIE ENISY

ComCERT przekazał do ENISA wyniki swojej pracy nad projektem dotyczącym dostarczenia nowego materiału szkoleniowego związanego z obsługą incydentów bezpieczeństwa IT w urządzeniach mobilnych.  Dokument został wysoko oceniony przez odbiorcę i zostanie opublikowany jako materiał ENISA wspierający szkolenia i ćwiczenia zespołów CERT w zakresie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.