EKSPERCI COMCERT W KOLEJNYM PROJEKCIE ENISA

Eksperci ComCERT wezmą udział w kolejnym projekcie ENISA – European Network and Information Security Agency. W konsorcjum z podmiotami holenderskimi i niemieckim realizujemy projekt na zlecenie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Tym razem jest to projekt “New set of CERT training material“ (artifact handling and analysis) i jego realizacja zostanie zakończona we wrześniu 2014 roku.