Eksperci ComCERT w kolejnym projekcie ENISA

Eksperci ComCERT wezmą udział w kolejnym projekcie ENISA – European Network and Information Security Agency. W konsorcjum z podmiotami holenderskimi i niemieckim realizujemy projekt na zlecenie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Tym razem jest to projekt „Good Practice Guide on Alerts, Warnings and Announcements” i jego realizacja zostanie zakończona we wrześniu 2013 roku.