EKSPERCI COMCERT WSPÓŁPRACUJĄ Z ENISĄ W RAMACH UMOWY RAMOWEJ

W przetargu na 3-letnią, ramową współpracę z ENISA – European Network and Information Security Agency na temat „Supporting the CERT Community” eksperci ComCERT wchodzący w skład holendersko-niemiecko-polskiego konsorcjum wygrali ten przetarg najlepszą ofertą.