Eksperci ComCERT zrealizowali projekt dla ENISA

Eksperci ComCERT zakończyli udział w projekcie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA, P/26/11/TCD) pt.  “Supporting and enhancing CERTs operational capabilities – Further development of capabilities to provide training and exercises for CERTs”, który był realizowany wspólnie z holenderską firmą S-Cure oraz niemiecką PreSecure. W ramach projektu opracowano 10 nowych ćwiczeń podnoszących kwalifikacje i kompetencje CERT-ów oraz przedstawiono strategię dla ENISA związaną z popularyzacją ćwiczeń dla CERT-ów. Wyniki prac zostały zaakceptowane przez Zleceniodawcę.