Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń i ComCERT współpracują

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń i ComCERT SA podjęły decyzję o strategicznej współpracy. Fundacja będzie realizować szereg projektów badawczo-rozwojowych, rozwoju know-how, edukacyjnych, popularyzatorskich i uświadamiających. Fundacja będzie wspierać – jak dotychczas – różnorodne zewnętrzne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Fundacja i ComCERT będą wspólnie budować ośrodek ekspercki, będący m.in. fundamentem pod świadczenie usług ComCERT-u.