INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA DUŻEGO PODMIOTU MEDIOWEGO CHRONIONA PRZEZ COMCERT SA

ComCERT podpisał umowę dotyczącą monitorowania bezpieczeństwa dużego podmiotu mediowego. W ramach tej umowy ComCERT będzie również wspierał swojego Klienta w sytuacjach wymagających reakcji na zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa IT.