Klauzula informacyjna

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej RODO).

ComCERT S.A. informuje: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ComCERT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Adama Branickiego 13, e-mail: [email protected]
 2. Osobą odpowiedzialną za obszar ochrony danych osobowych w ComCERT S.A. jest kierownik biura, kontakt e-mail: [email protected]
 3. Państwa dane osobowe w ComCERT S.A. w zależności od rodzaju kontaktu są przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a, b, c i f rozporządzenia RODO.
 4. Państwa dane osobowe przekazujemy innym podmiotom, w ramach stosownych umów powierzenia (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, wykonania usług, dostarczenia informacji dot. produktów, usług, szkoleń, warsztatów i innych aktywności ComCERT S.A.
 6. Nasza strona WWW przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Dzięki temu znamy publiczne adresy IP odwiedzającego ją. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
 • czas nadejścia zapytania, 
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Pliki „cookies” na naszej stronie używamy w celu dostosowania zawartości naszej strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, oraz wykorzystujemy je do ulepszania ich struktury i zawartości.

 1. ComCERT S.A. nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane nie są również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. ComCERT S.A. gwarantuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. ComCERT S.A. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.