KOLEJNY BANK WSPIERANY PRZEZ COMCERT W ZAKRSIE BEZPIECZEŃSTWA IT

ComCERT podpisał z kolejnym dużym bankiem umowę na całościową obsługę związaną z monitorowaniem jego bezpieczeństwa IT oraz wsparciem w sytuacjach związanych z zagrożeniami i incydentami.