Kolejny duży bank Klientem ComCERT-u

Kolejny duży bank, specjalizujący się w bankowości internetowej, podpisał z ComCERT umowę o współpracy w zakresie monitorowania bezpieczeństwa IT Banku i reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT.