Kolejny klient ComCERT na usługę CTI

Operator usługi kluczowej, podmiot prowadzący rynek regulowany w sektorze bankowości i infrastruktury rynków finansowych podpisał z ComCERT umowę na regularne dostarczanie przez ComCERT danych z zakresu Cyber Threat Intelligence (CTI).