KONCEPCJA SOC DLA CENTRALNEGO URZĘDU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Eksperci ComCERT stworzyli koncepcję SOC (Security Operations Centre) dla jednego z centralnych urzędów Państwa. Koncepcja ta składała się m.in. z audytu obecnego stopnia wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa IT, przedstawiała docelową, zoptymalizowaną dla potrzeb tego Klienta strukturę organizacyjną SOC, docelową strukturę technologiczną, łącznie z mapą drogową i planem inwestycyjnym, zestaw usług, zdarzeń, reguł, oraz rozwiązania HR.