Krzysztof Dyki nowym Prezesem ComCERT

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza ComCERT SA podjęła decyzję o powierzeniu od 1 kwietnia 2021 roku stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Krzysztofowi Dykiemu. Andrzej Dopierała, dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki, zostanie w tym samym dniu Przewodniczącym Rady Nadzorczej ComCERT SA.