Maciej Pyznar o wykorzystaniu MITRE ATT&CK w monitorowaniu bezpieczeństwa