Maciej Pyznar uczestnikiem warsztatów

9 lutego Maciej Pyznar, Dyrektor Działu Usług w ComCERT SA wziął udział w warsztatach organizowanych przez EaPConnect we współpracy z GÉANT i projektem CyberEDU i wygłosił prezentację na temat: “SIM3 – model dojrzałości do budowania i wzmacniania zdolności zarządzania incydentami’’. Elitarne grono ekspertów z UE, krajów Partnerstwa Wschodniego i USA podzieliło się swoimi doświadczeniami i praktykami. Dyskusje dotyczyły większego zaangażowania Partnerstwa Wschodniego w europejskie badania i rozwój w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji o wydarzeniu, zapraszamy na stronę organizatora: LINK