MIrosław Maj i Kamil Gapiński koordynatorami raportu ENISA CSIRT Maturity Framework Updated and improved

ENISA (Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa) opublikowała dziś raport pt. ENISA CSIRT Maturity Framework – Updated and improved. Jest to zaktualizowany i wzbogacony dokument określający obowiązujący standard Enisy dotyczący określania stopnia dojrzałości zespołów CERT/CSIRT oraz umożliwiający zwiększenie zdolności zarządzania incydentami przez te zespoły, o szczególnej wartości dla CSIRT-ów narodowych. Miło nam poinformować, że koordynatorami pracy przy przygotowaniu tego raportu oraz znaczącymi kontrybutorami do tego opracowania byli pracownicy ComCERT, m.in. Mirosław Maj i Kamil Gapiński.

Jest to już piętnaste opracowanie dla Enisy zrealizowane przez międzynarodowe zespoły, w których znaczącą, często wiodącą rolę odgrywa ComCERT – jesteśmy dumni z tego, że regularnie opracowujemy dla tej Agencji dokumenty ustanawiające standardy pracy zespołów CERT w Europie i na świecie. Te najwyższe standardy przenosimy na wartość, jaką wnosimy do współpracy z naszymi Klientami i Partnerami w Polsce. Pełen dokument mogą Państwo pobrać  tutaj.