Mirosław Maj na Forum of Incident Response and Security Teams

Miroslaw Maj wziął udział w Forum of Incident Response and Security Teams – największej międzynarodowej organizacji non-profit skupiającej różne zespoły ds. bezpieczeństwa i reagowania na incydenty. Dziś FIRST składa się z około 600 zespołów członkowskich z ponad 90 krajów reprezentujących agencje rządowe, środowiska akademickie, przedsiębiorstwa handlowe i korporacje finansowe. Wiceprezes Zarządu ComCERT SA na konferencji #FIRSTCON22 prowadził szkolenia z zakresu SIM3.