Mirosław Maj w CIIP focus

Mirosław Maj, wiceprezes ComCERT SA i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń został członkiem zespołu redakcyjnego informatora „CIIP focus” wydawanego wspólnie przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.