Nowe publikacje ENISA powstały z naszym udziałem i już dostępne

W dniu dzisiejszym Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) opublikowała dwa ważne dokumenty. Pierwszy z nich zawiera scenariusze szkoleń i ćwiczeń dla zespołów CERT-owych, natomiast drugi to tzw. „mapa drogowa” (ang. roadmap) wskazującą, w jaki sposób proaktywnie zwiększyć wartość szkoleń i ćwiczeń dla CERT-ów w Europie. Szczególnie polecamy zainteresowanie się zastawem ćwiczeń. To doskonały materiał do poniesienia swoich kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa IT, który zawiera zarówno ćwiczenia techniczne jak i organizacyjne. Jak ktoś zainteresowany jest tym co dalej z ćwiczeniami i szkoleniami dla CERT-ów będzie działo się dalej, to oczywiście warto zajrzeć do „mapy drogowej”. W przygotowaniu obydwu dokumentów brali udział eksperci ComCERT. http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/support/exercise https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/support/exercise/roadmap-to-provide-more-proactive-and-efficient-cert-training