Czym się zajmujemy?

ComCERT S.A. jest polską firmą, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. Świadczymy usługi cyberbezpieczeństwa od 2011 roku.

 

Koncentrujemy się na poniższych obszarach działalności:

Nasze usługi stanowią bezpośrednie wsparcie dla zespołów bezpieczeństwa IT, ośrodków SOC oraz zespołów CSIRT/CERT. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie świadczenia usług cyberbezpieczeństwa, praktycznej znajomości specyfiki zagrożeń występujących w kraju i zagranicą oraz wieloletniej współpracy z szeregiem przedsiębiorstw nasz zespół jest w stanie zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.

Oferujemy kompleksowe szkolenia, produkty i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, stanowiące pełną ofertę odpowiadającą potrzebom zespołów cyberbezpieczeństwa dużych i średnich podmiotów.

Wśród naszych Klientów znajdują się banki, podmioty infrastruktury krytycznej, operatorzy usług kluczowych, podmioty administracji publicznej, spółki Skarbu Państwa oraz dostawcy usług cyfrowych.

Zakres specjalizacji

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie ich działalności i bezpieczeństwa. Oferujemy kompleksowe wsparcie i realizację procesów przygotowania, planowania, weryfikacji, wdrożenia, monitorowania i utrzymania systemów cyberbezpieczeństwa. Poza podstawową działalnością usługową prowadzimy działania edukacyjne i szkolenia z zakresu specjalistycznych kompetencji. Nasza ofertę szkoleniową uzupełniają symulacje weryfikujące efektywność operacyjną oraz poziom świadomości i wiedzy.

AUDYTY

Badamy dojrzałość organizacji i jej procesów. Testujemy zabezpieczenia infrastruktury techniczno-systemowej.

PROJEKTOWANIE

Przygotowujemy projekty organizacyjne
i definiujemy procesy. Tworzymy projekty techniczne rozwiązań infrastrukturalnych

WDRAŻANIE

Implementujemy wymagania formalne i techniczno-organizacyjne. Wdrażamy wiodące technologie. Budujemy komórki SOC „pod klucz”.

UTRZYMANIE

Monitorujemy bezpieczeństwo systemów. Świadczymy usługi serwisu i utrzymania. Wspieramy SOC w ramach 1L, 2L i 3L.

ROZWÓJ

Optymalizujemy regulacje wewnętrzne. Rozwijamy systemy bezpieczeństwa. Prowadzimy szkolenia i symulacje.

Usługi cyberbezpieczeństwa

Zakres usług podstawowych wskazuje najpopularniejsze zadania, które od 12 lat realizujemy dla naszych Klientów. Obszar specjalizacji naszych pracowników obejmuje szerokie spektrum wiedzy i kompetencji praktycznych. Wspieramy naszych Klientów zarówno w wymiarze zapobiegnia, rozpoznawania, jak i przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Poza działalnością usługową, skupioną wokół cyberbezpieczeństwa, prowadzimy również działalność edukacyjną i szkoleniową, wraz z praktycznymi warsztatami i symulacjami.

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA
ANALIZY POWŁAMANIOWE
INFORMATYKA ŚLEDCZA
ZGODNOŚĆ REGULACYJNA
OUTSOURCING SOC (1L, 2L, 3L)
CISOaaS (CISO as a SERVICE)
WSPARCIE WDRAŻANIA SIEM, SOAR
BUDOWA ZESPOŁÓW SOC, CSIRT
USŁUGI SZKOLENIOWE
CYBER THREAT INTELLIGENCE

Usługi wdrożeniowe

Zakres usług wdrożeniowych wskazuje kluczowe usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i  rozwojem infrastruktury techniczno-systemowej. Obszar specjalizacji naszych pracowników obejmuje między innymi systemy klasy VPN, WAF, DAM, EDR, DLP, SIEM i SOAR. Dzięki współpracy i autoryzacji wiodących producentów oferujemy usługi w modelu multi-vendor, czyli wykluczające ryzyko vendor-lock.

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW
WDRAŻANIE SYSTEMÓW
INTEGRACJA SYSTEMÓW
UTRZYMANIE I SERWIS
MODERNIZACJA I ROZWÓJ
DORADZTWO TECHNOLOGICZNE
WSPARCIE W ADMINISTRACJI
ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI