Outsourcing trzech linii SOC dla dużego przedsiębiorstwa

ComCERT podpisał dziś umowę na wdrożenie SOC w dużym przedsiębiorstwie, operatorze usług kluczowych zgodnie z ustawą. W ramach usługi konsorcjum, którego ComCERT jest liderem dostarczy i wdroży SIEM oraz procesy SOC. Po wdrożeniu ComCERT będzie realizował outsourcing wszystkich trzech linii SOC oraz będzie zasilał SOC Klienta w informacje typu „Cyber Threat Intelligence”. Jest to kolejny Klient na naszą usługę SOC, który przyznał się nam, że podpisał umowę z ComCERT po pozytywnej rekomendacji dotyczącej jakości naszych usług z ust naszego istniejącego Klienta.