Platforma MISP podstawową platformą wymiany informacji z Klientami

ComCERT sukcesywnie realizuje udostępnianie swoim Klientom ustrukturyzowanych informacji i alertów o cyber zagrożeniach przez platformę MISP, do której są podłączone systemy Klientów. W ten sposób Klienci ComCERT mają dostęp do bogatej bazy bieżących i historycznych informacji o zagrożeniach i incydentach, w tym do tzw. Indicators of Compromise, zainfekowanych aplikacjach mobilnych, skradzionych kartach płatniczych, kontach słupów, itp. Powstaje w ten sposób środowisko automatycznej wymiany szczególnie cennych informacji, korzystające z tego, że informacje są ładowane do systemów Klientów bez żadnej zwłoki przeznaczonej na ewentualną obróbkę ludzką. Informacje zawarte w MISP ComCERT-u dotyczą polskiego środowiska i w znacznym stopniu są weryfikowane przez analityków ComCERT, co ogromnie podnosi ich jakość.