POLSKI ZESPÓŁ COMCERT.PL ZWYCIĘZCĄ ĆWICZEŃ CYBER EUROPE 2014

Warszawa, 6 czerwca 2014 roku.  – Zespół ComCERT.PL został najwyżej oceniony w największych dotychczas przeprowadzonych paneuropejskich ćwiczeniach dotyczących obrony przed naruszeniami bezpieczeństwa w Internecie – Cyber Europe 2014. Ćwiczenia w Polsce były koordynowane i moderowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Techniczna część tych ćwiczeń,  organizowanych  co dwa lata przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Informacji i Sieci (ENISA) we współpracy z rządami krajów Unii Europejskiej i EFTA, została w tym roku przeprowadzona w dniach 28–30 kwietnia.  Wzięło w niej udział ponad 200 organizacji zajmujących się profesjonalnie cyber-bezpieczeństwem, z 29 krajów Unii Europejskiej i EFTA.  Były to zespoły z sektora publicznego (CERT-y krajowe i rządowe) i prywatnego (w tym telekomunikacyjnego i infrastruktury krytycznej). Z poszczególnych krajów startowało od kilku do kilkunastu zespołów. Zespoły miały za zadanie poradzić sobie z 16 symulowanymi incydentami bezpieczeństwa. Dotyczyły one między innymi zadań związanych z analizą złośliwego oprogramowania, ataków typu DDoS (Distributed Denial of Service), analizy powłamaniowej, bezpieczeństwa systemów SCADA itp. Sposób działania zespołów był oceniany przez zespół ekspercki zorganizowany przez ENISA, który przydzielał im punkty. W fazie technicznej ćwiczenia – w Polsce koordynowanej i moderowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – uczestniczyły zespoły reagowania na incydenty komputerowe, reprezentujące zarówno sektor publiczny jak i prywatny: ministerstwa, instytucje badawcze, operatorzy kluczowej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej z całej Europy. „Zarówno polscy uczestnicy ćwiczeń jak i ich koledzy z zagranicy ocenili incydenty jako wymagające, ale też i ekscytujące. Największą niedogodnością pozostawała Cyber Exercise Platform, nowatorska platforma, która zapewniała zarządzanie ćwiczeniem i niestety wymagała od uczestników wiele cierpliwości. Na szczęście polskie zespoły się nią wykazały, a co więcej udowodniły, że należą do ścisłej europejskiej czołówki i za to należą im się gratulacje.” – powiedział Michał Grzybowski z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, moderator ćwiczeń (pełen tekst komunikatu RCB na stronie: http://rcb.gov.pl/?p=4367#more-4367). Zespół ComCERT został najwyżej sklasyfikowany spośród 200 zespołów z 29 krajów. „Zajęcie pierwszego miejsca w Europie jest kolejnym dowodem najwyższych kompetencji zespołu ComCERT.PL w obronie przed naruszeniami bezpieczeństwa IT i umożliwia polskim podmiotom korzystanie z tej kompetencji z udokumentowanym przekonaniem o ich najwyższej jakości.” – powiedział Mirosław Maj, wiceprezes zarządu ComCERT SA.