Realizacja Projektu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Eksperci ComCERT-u realizują projekt Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji p.t. „Supporting and enhancing CERTs operational capabilities – Further development of capabilities to provide training and exercises for CERTs”, pracując w konsorcjum z holenderską firmą S-Cure BV.