ROZWÓJ CERT-u W GRUZJI

ComCERT zakończył prace nad rozbudową zakresu działania oraz kompetencji rządowego CERT-u Gruzji. W ramach tego dwuletniego projektu,  zakontraktowanego przez Delegaturę Unii Europejskiej w Gruzji, 4 pracowników ComCERT kierowanych przez Mirosława Maja zrealizowało szereg prac mających na celu rozbudowę zakresu działania i skuteczności gruzińskiego CERT-u rządowego. Wśród usług zrealizowanych przez zespół były  m.in. takie przedsięwzięcia jak: szkolenia i ćwiczenia dla gruzińskich zespołów bezpieczeństwa IT,  wsparcie w budowie narzędzi, procedur, systemów, dostępu do źródeł danych,  budowa programów świadomościowych, organizacja wizyt studyjnych w innych CERT-ach, wsparcie w przystąpieniu gruzińskiego CERT-u do międzynarodowego środowiska CERT-ów. Po zakończeniu projektu jego wyniki zostały przyjęte przez Odbiorę bez zastrzeżeń, a szef projektu po stronie Zamawiającego wystawił nam miły list rekomendacyjny.