Technologia bezpieczeństwa oprogramowania opracowana przez ComCERT

ComCERT dostarcza własną, zaawansowaną technologię bezpieczeństwa oprogramowania. Technologia chroni skompilowane oprogramowanie w architekturze Intel x86/x64 przeciwko nieuprawnionej analizie, modyfikacji i infekcji. Jakość i skuteczność technologii została pozytywnie zweryfikowana podczas niezależnych testów cyberbezpieczeństwa w Izraelu. ComCERT dokonał już pierwszej sprzedaży usługi zabezpieczania oprogramowania z wykorzystaniem własnej technologii