Trzy kolejne polskie podmioty kandydatami do certyfikacji

Trzy kolejne polskie CERT-y (CERT PSE, PGE CERT i CERT PKO BP) są kandydatami do certyfikacji Trusted Introducer. W tym procesie dwóm z nich doradza i wspiera je ComCERT. Jeśli wszystkie 3 uzyskają certyfikację, w Polsce będziemy mieli 4 certyfikowane zespoły (bo certyfikację ma również CERT OPL). Wszystkich certyfikowanych (i kandydatów do certyfikacji) CERT-ów jest w Europie 30. Polska, mając 4 certyfikowane CERT-y będzie liderem w Europie (na równi ze Szwecją, która też będzie mieć 4 CERT-y).