Wspólnie z Euro Profiles firma ComCERT realizuje projekt „EU-Georgia E-Governance Facility” na zlecenie Rządu Gruzji

Realizowany projekt dotyczy rozwoju gruzińskiego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz rozbudowy Rządowej Grupy Szybkiego Reagowania na incydenty (typu CERT).