Czym się zajmujemy

ComCERT SA jest polską firmą doradczą założoną przez Tomasza Chlebowskiego i Mirosława Maja w 2011 roku. Jest pierwszą, niezależną firmą specjalizującą się w usługach typu CERT (Computer Emergency Response Team) na rynku przedsiębiorstw i instytucji w Polsce.

ComCERT świadczy usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa klientom z różnych sektorów, m.in. z sektora finansowego (większość polskich banków), sektora telekomunikacyjnego (większość największych operatorów telekomunikacyjnych), przedsiębiorstw państwowych, instytucji i agencji Unii Europejskiej (ENISA, FRONTEX, Komisja Europejska), jak i dla rządów krajów pozaeuropejskich. W Republice Togijskiej zrealizowaliśmy nasz największy dotychczas kontrakt na budowę struktury cyberbezpieczeństwa „Cyber Defense Africa”, na który składały się krajowy CERT oraz SOC realizujący usługi komercyjne na rynku togijskim.
Przez wiele lat ComCERT szkolił krajowe zespoły cyberbezpieczeństwa najważniejszych podmiotów w Polsce.

Aktywnie bierzemy udział w kształceniu kadr cyberbezpieczeństwa. Nasi pracownicy prowadzą wykłady na wielu polskich uczelniach m.in.: Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa, Wojskowa Akademia Techniczna.

W 2019 roku dołączyliśmy do Grupy Asseco, co jeszcze bardziej wpłynęło na rozszerzenie naszej oferty o komercyjne produkty ITSec innych producentów.

W 2021 roku uzyskaliśmy finansowanie w programie CyberSecIdentIV NCBiR – jako lider konsorcjum – na realizację projektu „Detektor APT”.
Aktywnie współpracujemy z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

ComCERT dostarcza kompletny zakres produktów i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa obejmujący:

  • prewencję (zabezpieczanie systemów informatycznych przed zagrożeniami) – opartą o integrację systemów cyberbezpieczeństwa oraz doradztwo w zakresie bezpiecznej architektury
  • reakcję (identyfikację /wykrywanie i zwalczanie/mitygację) zagrożeń i incydentów – opartą o produkty i usługi wsparcia dla zespołów cyberbezpieczeństwa.

Wsparcie ComCERT-u pozwala na stworzenie kompletu działań zapewniających bezpieczeństwo teleinformatyczne organizacji. Więcej informacji o usługach i produktach znajdą Państwo w zakładce ,,Oferta’’.