Czym się zajmujemy

 ComCERT dostarcza kompletny zakres produktów i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nasza oferta pokrywa zarówno:

  • prewencję (zabezpieczanie systemów informatycznych przed zagrożeniami) – opartą o integrację systemów cyberbezpieczeństwa
  • reakcję (identyfikację / wykrywanie i zwalczanie / mitygację) zagrożeń i incydentów – opartą o produkty i usługi wsparcia dla zespołów cyberbezpieczeństwa
Aby optymalnie zaprojektować system cyberbezpieczeństwa i później nim optymalnie zarządzać, konieczne jest oparcie koncepcji systemu cyberbezpieczeństwa o model zagrożeń i późniejsze weryfikacje stopnia dojrzałości tego systemu, w zgodności ze światowymi i europejskimi standardami. Konieczne jest również uwzględnienie obu powyższych składowych cyberbezpieczeństwa w celu zmaksymalizowania skuteczności tego systemu. Nasze produkty i usługi skierowane są głównie do zespołów ds. Bezpieczeństwa IT dużych podmiotów, ich SOC (ośrodki bezpieczeństwa) i zespołów CERT/CSIRT.