Wdrożenie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa

Wdrożenie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa to usługa, która zapewnia kompleksowe działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i ochrony infrastruktury przed zagrożeniami cybernetycznymi. Obejmuje ona zarówno fazę wdrożenia systemu bezpieczeństwa, jak i świadczenie wsparcia serwisowego w celu utrzymania i optymalizacji systemu.

W ramach usługi świadczymy również „Zdalną administrację systemami”, które klient już wdrożył. Przejmujemy zadania administracyjne, dokonujemy przeglądu konfiguracji, obsługujemy zgłoszenia dotyczące działania i usterek systemu bezpieczeństwa oraz doradzamy, co należy usprawnić w celu zwiększenia bezpieczeństwa rozwiązania.

Dowiedz się więcej
Image link

Sprawdź, jak współpracujemy z naszymi klientami

Wdrożenie systemów bezpieczeństwa
Prawidłowe wdrożenie systemu bezpieczeństwa stanowi kluczowy krok w procesie podnoszenia odporności infrastruktury na rozwijające się zagrożenia cybernetyczne. Zapewniamy ekspertów i specjalistów, którzy skrupulatnie projektują, konfigurują i wdrażają systemy bezpieczeństwa, uwzględniając najnowsze standardy i metody ochrony.
Wsparcie serwisowe
Usługa obejmuje również zapewnienie właściwego poziomu wsparcia serwisowego. Działamy reaktywnie w przypadku zgłoszonych nieprawidłowości, ale także proaktywnie – zapobiegając potencjalnym awariom systemu bezpieczeństwa. Monitorujemy infrastrukturę, identyfikujemy potencjalne luki w zabezpieczeniach i podejmujemy działania naprawcze oraz prewencyjne.
Pełne wsparcie na każdym etapie projektu
Angażujemy się we wszystkie etapy projektu, począwszy od fazy projektowania lub modernizacji systemu bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie, aż do jego utrzymania. Gwarantujemy kompleksową obsługę, zapewniając, że system jest zoptymalizowany, zgodny z wymaganiami i działa skutecznie przez cały okres eksploatacji.
Indywidualne dostosowanie usług
Dostosowujemy rodzaj i zakres wsparcia serwisowego indywidualnie do potrzeb i możliwości klientów. Mamy w swojej ofercie kontrakty serwisowe, które zaczynają się od najprostszych form, takich jak wsparcie powdrożeniowe po zrealizowanych projektach, aż do indywidualnie doprecyzowanych umów serwisowych, które szczegółowo opisują zakres usług i poziomy Service Level Agreement (SLA).
Wsparcie dla projektów wdrażanych przez innych partnerów
Świadczymy usługi serwisowe również dla projektów wdrażanych przez innych partnerów. W takiej sytuacji przeprowadzamy przegląd zerowy, który pozwala określić stan początkowy systemu bezpieczeństwa objętego umową serwisową. Dzięki temu możemy skutecznie wspierać i utrzymywać systemy, nawet jeśli zostały wdrożone przez innego dostawcę.

Poznaj korzyści z uruchomienia usługi Wdrożenie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa

Ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa
Specjalizujemy się w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego. Korzystając z naszych usług, zyskujesz dostęp do doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikowania, analizowania i rozwiązywania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem systemów.
Indywidualne podejście do klienta
Dostosowujemy swoje usługi do specyficznych potrzeb i wymagań klientów. Przed rozpoczęciem projektu przeprowadzamy analizę ryzyka i ocenę bezpieczeństwa, aby zaproponować Ci najlepsze rozwiązania.
Wdrożenie kompleksowych rozwiązań
Oferujemy wdrożenie i konfigurację różnorodnych systemów bezpieczeństwa, takich jak systemy monitoringu sieciowego, zabezpieczenia przed atakami DoS, rozwiązania antywirusowe, firewalle, systemy detekcji intruzów (IDS) itp. Dzięki temu masz pewność, że Twoje systemy są chronione na różnych poziomach.
Ciągłe monitorowanie i wsparcie
Świadczymy usługi monitorowania i utrzymania systemów bezpieczeństwa, co oznacza, że Twoja infrastruktura jest stale monitorowana pod kątem zagrożeń. W przypadku wykrycia ataku lub incydentu reagujemy natychmiast, aby zminimalizować skutki i przywrócić bezpieczeństwo.
Aktualizacje i dostosowania
Bezpieczeństwo systemów informatycznych wymaga stałej aktualizacji i dostosowywania do nowych zagrożeń. Wdrażamy aktualizacje i przeglądamy konfiguracje oraz przesyłamy sugestie dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa.
Transfer wiedzy do klienta
Podczas fazy wdrożenia, jak i w trakcie wsparcia serwisowego oferujemy kompleksowe szkolenia oraz przekazujemy informacje, które umożliwiają klientowi samodzielną obsługę oraz skuteczną ochronę infrastruktury przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Zobacz, jak wyglądają etapy usługi Wdrożenie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa

Podczas całego procesu wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa dbamy o kompleksową opiekę nad systemem oraz zapewniamy klientowi niezbędną wiedzę i wsparcie, aby umożliwić mu efektywne zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury.

Wybór rozwiązania

  • Przeprowadzamy konsultacje z klientem w celu zrozumienia i identyfikacji jego potrzeb bezpieczeństwa.
  • Pomagamy wybrać odpowiednie rozwiązanie dostosowane do wymagań klienta. Jeśli klient ma preferencje co do konkretnego systemu, możemy go nabyć, dostarczyć, zainstalować, skonfigurować i utrzymywać.

Wdrożenie rozwiązania

  • Przeprowadzamy rozmowy dotyczące infrastruktury, aby zrozumieć środowisko, w którym ma być wdrożony system.
  • Wdrażamy wybrany system bezpieczeństwa, uwzględniając specyfikę infrastruktury klienta oraz dostosowując go do jego potrzeb bezpieczeństwa.

Dostarczenie dokumentacji

  • Przygotowujemy i dostarczamy klientowi pełną dokumentację dotyczącą wdrożonego systemu bezpieczeństwa.
  • Dokumentacja zawiera informacje techniczne, instrukcje obsługi, procedury i polityki bezpieczeństwa, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i utrzymania systemu.

Utrzymanie

  • Obsługujemy zgłoszenia serwisowe, tj. reagujemy na problemy, awarie lub inne incydenty związane z systemem bezpieczeństwa.
  • Zapewniamy wsparcie techniczne i rozwiązujemy bieżące kwestie związane z rozwojem oraz optymalizacją systemu.
  • Monitorujemy stan systemu, w tym sprawdzamy, czy jest on aktualny, zgodny z normami bezpieczeństwa i odpowiednio chroni infrastrukturę klienta.

Dlaczego warto współpracować z ComCERT w kwestii zarządzania bezpieczeństwem?

Partnerstwo z wiodącymi dostawcami cyberbezpieczeństwa

Mamy wiele podpisanych umów partnerskich z najlepszymi dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa, co pozwala na dostęp do najnowszych technologii i narzędzi ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Doświadczenie w różnych sektorach i branżach

Posiadamy szerokie doświadczenie we wdrożeniach systemów bezpieczeństwa w różnych sektorach, w tym sektorach publicznych, prywatnych oraz dla wojska. Rozumiemy różnorodne potrzeby klientów i potrafimy dostosować rozwiązania do specyfiki danego sektora.

Odciążenie pracowników klienta

Przejmujemy odpowiedzialność za wdrożenie, konfigurację, utrzymanie oraz monitorowanie systemów bezpieczeństwa, co pozwala pracownikom klienta skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach biznesowych.

Chcesz skorzystać z usługi Wdrożenie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa?

Rozumiemy, że każdy klient ma unikalne potrzeby i preferencje. Dlatego zachęcamy do indywidualnych rozmów, które pozwolą dostosować usługi do konkretnych wymagań.
Opowiedz nam o swoich potrzebach, a zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.