Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia i grafika umieszczone w tym serwisie podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania.

Wszystkie zamieszczone loga, znaki towarowe i handlowe stanowią własność ich właścicieli i są prawnie chronione. Ich umieszczenie ma jedynie charakter informacyjny.

Odpowiedzialność

Informacje i dane znajdujące się w tym serwisie nie stanowią ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji.

ComCERT nie ponosi odpowiedzialności za treści, zawartość, aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji zamieszczonych na stronach internetowych, do których linki znajdują się na www.ComCERT.pl.

Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych w tym serwisie linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.