CISOaaS (CISO as a service)

Transformacja cyfrowa, innowacyjne rozwiązania, nowe technologie i trendy zmieniają oblicze rynków i umożliwiają organizacjom podejmować bardziej odważne wyzwania. Jednym z najważniejszych priorytetów najwyższego Kierownictwa jest zarządzanie wszystkimi związanymi z tym ryzykami korporacyjnymi i umożliwienie organizacji realizacji jej celów. Główni specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji, znani również jako CISO, oceniają, zarządzają i minimalizują ryzyko przedsiębiorstwa związane z nowymi i pojawiającymi się powierzchniami ataku oraz zagrożeniami. Z CISO jako usługą, organizacje korzystają z dostępu i delegują zadania do ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, mogąc skoncentrować się na realizacji głównych celów biznesowych.

W ramach usługi zapewniamy Państwu wsparcie w:

  • zakresie wdrożenia ładu organizacyjnego (spójności działań) w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym polityki, strategii, procesów.
  • obszarze standardów/podejść/metodyk szacowania ryzyka oraz sposobów przeprowadzania szacowania ryzyka i zarządzania wynikami.
  • zarządzaniu procesem reagowania na zdarzenia i incydenty cyberbezpieczeństwa.
  • zakresie zarządzania ciągłością działania i przywracania funkcji biznesowych organizacji do działania po awarii (związanej z incydentem bezpieczeństwa IT).
  • zakresie procesu zarządzania podatnościami.
  • sferze procesu zarządzania zagrożeniami cyberbezpieczeństwa m.in. w opracowaniu procesów potrzebnych do zbierania informacji niezbędnych do osiągnięcia świadomości sytuacyjnej w obszarze zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń oraz projektowaniu infrastruktury służącej do gromadzenia tych informacji ze środowiska operacyjnego organizacji, rozpoznawania ich i rejestrowania (projektowanie strategii i wymagań procesów threat intelligence).
  • projektowaniu i wdrażaniu bezpiecznej architektury i rozwiązań cyberbezpieczeństwa.
  • realizacji zadań Inspektora ochrony danych osobowych.