CISOaaS (CISO as a service)

CISOaaS (CISO as a service) to zewnętrzna usługa zarządzania bezpieczeństwem informacji, w której specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego (CISO – Chief Information Security Officer) oferuje swoje doświadczenie i wiedzę jako usługa abonamentowa dla organizacji, które nie posiadają własnego CISO lub potrzebują dodatkowego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa informacji. Usługa zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych, zarządzania ryzykiem cybernetycznym, wdrażania polityk bezpieczeństwa oraz monitorowania systemów informatycznych. Jest to coraz popularniejsze rozwiązanie w obliczu wzrostu zagrożeń cybernetycznych, ponieważ umożliwia organizacjom korzystanie z doświadczenia ekspertów ds. bezpieczeństwa informatycznego, bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem wewnętrznego CISO.

Zakres merytoryczny usługi CISOaaS ustalany jest w zależności od potrzeb organizacji. Może to być ciągłe świadczenie usługi określone liczbą godzin tygodniowo lub osiągnięcie wyznaczonego celu, np. zdobycie certyfikacji, przeprowadzenie audytu, zbudowanie SZBI itd.

Zadaniem CISO jest bliska współpraca z organizacją, aby ustalić nadrzędne cele i priorytety w obszarze cyberbezpieczeństwa. W ramach jego zadań mogą się znaleźć, m.in.:

 • przygotowanie strategii cyberbezpieczeństwa,
 • ocena zgodności organizacji z przepisami prawa krajowego i UE,
 • zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa,
 • opracowanie i nadzór nad dokumentacją (polityki, procedury),
 • koordynacja w zakresie monitorowania i reagowania na incydenty,
 • ocena zagrożeń i analiza podatności,
 • audyty zgodności z właściwymi normami,
 • audyt dostawców zewnętrznych,
 • szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników.
                                                                                                 Dla kogo CISO as a service?

Z usługi CISOaaS mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa i organizacje, które nie mają wystarczających zasobów wewnętrznych do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji. Outsourcing tych kompetencji jest bardzo korzystny, gdyż w ten sposób firmy mogą skoncentrować się na realizacji swoich głównych celów biznesowych.

Sprawdź, co otrzymasz w ramach usługi CISOaaS

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, dlatego możesz mieć pewność, że Twoja firma jest w dobrych rękach. Nasze usługi obejmują:

Audyt bezpieczeństwa informacji, który pozwala zidentyfikować zagrożenia i określić priorytety w zakresie bezpieczeństwa informatycznego

Planowanie i wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa, które zwiększą odporność Twojej organizacji na ataki cybernetyczne

Ciągłe monitorowanie pod względem skuteczności i wydajności systemów informatycznych w celu wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa

Opracowanie procesów potrzebnych do zbierania informacji niezbędnych do osiągnięcia świadomości sytuacyjnej w obszarze zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń

Projektowanie infrastruktury służącej do gromadzenia tych informacji ze środowiska operacyjnego organizacji

Dostarczanie raportów i analiz dotyczących stanu bezpieczeństwa informacji w Twojej organizacji

Opracowywanie zasad ładu organizacyjnego (spójności działań) w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym polityki, strategii, procesów

 

Opracowywanie i udział we wdrażaniu standardów/podejść/metodyk szacowania ryzyka oraz sposobów przeprowadzania szacowania ryzyka i zarządzania wynikami

Nadzorowanie i koordynowanie w procesie reagowania na zdarzenia i incydenty cyberbezpieczeństwa

 

Nadzorowanie i koordynowanie w procesie zapewnienia ciągłością działania i przywracania funkcji biznesowych organizacji do działania po awarii (związanej z incydentem bezpieczeństwa IT)

Projektowanie, wdrażanie i koordynowanie procesu zarządzania podatnościami

 

Realizację zadań Inspektora ochrony danych osobowych

Projektowanie, wdrażanie i koordynowanie procesu zarządzania zagrożeniami cyberbezpieczeństwa; Projektowanie i koordynowanie wdrażania bezpiecznej architektury i rozwiązań cyberbezpieczeństwa

 

Opracowywanie planu szkoleń z cyberbezpieczeństwa i ich przeprowadzanie, jak również wyszukiwanie na rynku szkoleń dostosowanych do potrzeb danej organizacji

 

Zobacz, co zyskasz korzystając z usługi ComCERT
 • Ekonomia skali – korzystasz z najlepszych praktyk i narzędzi bezpieczeństwa, które zazwyczaj są dostępne tylko dla dużych organizacji.
 • Specjalistyczna wiedza – otrzymujesz wiedzę i umiejętności interdyscyplinarnego zespołu ekspertów w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Skalowalność – łatwo zwiększasz lub zmniejszasz zakres usług bezpieczeństwa w zależności od swoich aktualnych potrzeb.
 • Zgodność z regulacjami – zapewniasz przestrzeganie wymagań prawnych poprzez wdrożenie i utrzymanie odpowiednich polityk i procedur bezpieczeństwa.
 • Najnowsza technologia – masz dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii stosowanych w cyberbezpieczeństwie.
 • Oszczędności – rezygnujesz z drogiego w utrzymywaniu własnego zespołu ekspertów cyberbezpieczeństwa i zyskujesz dostęp do tych zasobów za znacznie niższą cenę.
Wybierając usługi ComCERT, zyskujesz:

Zespół ekspertów z wiedzą z wielu dziedzin cyberbezpieczeństwa (zarządzanie incydentami, przeprowadzanie audytów, budowanie SZBI i wiele innych).

Wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu zagrożeń i zarządzaniu incydentami przez wyspecjalizowany zespół SOC.

Dostęp do wiedzy i doświadczenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, np. znajomość mierników, monitorowania, wykrywania oraz reagowania na zagrożenia.

Chcesz skorzystać z CISOaaS od ComCERT?

Z naszą usługą możesz mieć pewność, że Twoja firma jest chroniona przed zagrożeniami cybernetycznymi, a jednocześnie masz dostęp do eksperckiej wiedzy i doświadczenia.