Wsparcie w zakresie dostosowania do UoKSC i Dyrektywy NIS2

Wsparcie w zakresie dostosowania do UoKSC i Dyrektywy NIS2 

ComCERT oferuje wsparcie w zakresie dostosowania organizacji do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UoKSC) oraz Dyrektywy NIS2, czyli DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148.  
Jakie podmioty obowiązuje Dyrektywa NIS2?  

 

NIS2 obowiązuje przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa w myśl prawa UE, wskazanych jako podmioty kluczowe i ważne: 

 • średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 50 lub więcej pracowników, o rocznych przychodach w wysokości dziesięciu milionów euro albo rocznej sumie bilansowej do 43 milionów euro,  
 • duże przedsiębiorstwa zatrudniające 250 lub więcej pracowników, o rocznych przychodach w wysokości co najmniej 50 mln euro i/lub sumie bilansowej 43 mln euro lub więcej.  

Podmioty kluczowe pochodzą z sektorów: 

 • Energetyka  
 • Transport  
 • Bankowość  
 • Infrastruktura rynków finansowych  
 • Opieka zdrowotna  
 • Woda pitna  
 • Ścieki  
 • Infrastruktura cyfrowa  
 • Zarządzanie usługami ICT  
 • Podmioty administracji publicznej  
 • Przestrzeń kosmiczna  

Podmioty ważne pochodzą z sektorów: 

 • Usługi pocztowe i kurierskie  
 • Gospodarowanie odpadami  
 • Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów  
 • Produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności  
 • Produkcja wyrobów medycznych 
 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych  
 • Produkcja urządzeń elektrycznych  
 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego  
 • Dostawcy usług cyfrowych  
 • Dostawcy internetowych platform handlowych  
 • Dostawcy wyszukiwarek internetowych  
 • Dostawcy platform usług sieci społecznościowych  
 • Badania naukowe  

Więcej o dyrektywie unijnej NIS2 znajdziesz na naszej stronie ComCERT 

Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić. Poznaj nasze usługi 

W ramach dostosowania organizacji do wymogów dyrektywy unijnej NIS2 ComCERT oferuje szereg usług. Klienci mogą wybierać poszczególne usługi w zależności od indywidualnych potrzeb.  

Oto kilka przykładów obszarów, w których ComCERT może udzielić wsparcia: 

Wymogi NIS2  Usługi ComCERT 
Dynamiczna analiza ryzyka i środki zarządzania ryzykiem  Przygotowanie metodyki przeprowadzania dynamicznej analizy ryzyka 

Usługa dostarczania feedów z systemu Cyber Threat Intelligence (CTI) 

Więcej o usłudze Portal C3TI 

Więcej o usłudze Dostarczanie feedów Cyber Threat Intelligence (CTI) 

Polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych  Opracowanie polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 

Wdrożenie w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z ISO 27001 

Przygotowanie organizacji do certyfikacji ISO 27001 

Więcej o ww. usługach 

Zarządzanie incydentami  Zaimplementowanie w organizacji procesu zarządzania incydentami, np. SZBI zgodnego z ISO 27001 

Kompleksowe usługi SOC i CERT – od prac projektowych, poprzez wdrożenie i utrzymanie, po działanie operacyjne 

Więcej o usłudze Outsourcing wszystkich linii SOC 

Więcej o usłudze Budowa zespołów SOC i CERT/CSIR 

Więcej o usłudze Wsparcie w rozwoju zespołów SOC i CERT/CSIRT 

Raportowanie incydentów do CSIRT poziomu krajowego lub innego organu  Tworzenie i wdrażanie procedur pozwalających na raportowanie incydentów do CSIRT 
Bezpieczeństwo łańcucha dostaw  Tworzenie i wdrażanie polityk i procedur związanych z bezpieczeństwem dostawców, usługodawców 

Audyt dostawców w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym także bezpieczeństwa produktów, np. używanego sprzętu i jego pochodzenia 

Plan ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, w tym kopiami zapasowymi  Przygotowanie procedury ciągłości działania i zarządzania kryzysowego – usługa w postaci gry sztabowej pokazująca jak zbudować System Zarządzania Ciągłością Działania 
Polityki i procedury nabywania, rozwoju i utrzymania sieci i systemów informatycznych, testowania i audytu zabezpieczeń 

  

Opracowanie i wdrożenie polityk i procedur zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, w tym budowa SZBI zgodnego z normą ISO 27001 

Wdrażanie i utrzymanie rozwiązań bezpieczeństwa przez DISC 

Kryptografia i szyfrowanie  Opracowanie i wdrożenie polityk i procedur określających stopień korzystania z kryptografii i szyfrowania 
Szkolenia z cyberbezpieczeństwa  Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry menadżerskiej oraz pracowników IT są oferowane w pakiecie z każdą powyższą usługą 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie dostosowania do UoKSCDyrektywy NIS2? 

Zobacz, co zyskasz wybierając usługi ComCERT: 

  • Zgodność z przepisami unijnymi dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.  
  • Pewność, że spełnione zostaną wymogi regulatora.  
  • Identyfikację luki i eliminacja jej zgodnie z wymogami dyrektywy.  
  • Dobór właściwych usług do potrzeb Twojej organizacji.  
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zasobów organizacji.  

Wsparcie w zakresie dostosowania do UoKSC i Dyrektywy NIS2 realizujemy dla firm m.in. z sektorów: 

 • Energetycznego  
 • Wody pitnej  
 • Żywności  
 • Zdrowia  
 • Bankowości  

Potrzebujesz wsparcia w zakresie dostosowania do UoKSC i Dyrektywy NIS2?

Zobacz, co zyskasz wybierając usługi ComCERT:

 • Zgodność z przepisami unijnymi dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.
 • Pewność, że spełnione zostaną wymogi regulatora.
 • Identyfikację luki i eliminacja jej zgodnie z wymogami dyrektywy.
 • Dobór właściwych usług do potrzeb Twojej organizacji.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zasobów organizacji.

Dołącz do grona zadowolonych klientów.

Wsparcie w zakresie dostosowania do UoKSC i Dyrektywy NIS2 realizujemy dla firm m.in. z sektorów:

 • Energetycznego
 • Wody pitnej
 • Żywności
 • Zdrowia
 • Bankowości

Dlaczego warto wybrać usługi i produkty ComCERT? 

Postaw na rozwiązania opracowane przez ekspertów cyberbezpieczeństwa. Zyskaj pewność, że otrzymasz fachowe i szybkie wsparcie. Zobacz co nas wyróżnia: 

 • Kompleksowe rozwiązania  
 • Indywidualne podejście  
 • Wysokie kompetencje  
 • Nowoczesne technologie  
 • Wieloletnie doświadczenie  
 • Gwarancja jakości 

Twoja organizacja została objęta nową dyrektywą unijną NIS2?