Wsparcie w zakresie dostosowania do UoKSC i Dyrektywy NIS2

ComCERT oferuje wsparcie w zakresie dostosowania organizacji do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UoKSC) oraz Dyrektywy NIS2, czyli DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148.

Jakie podmioty obowiązuje Dyrektywa NIS2? 

NIS2 obowiązuje przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa w myśl prawa UE, wskazanych jako podmioty kluczowe i ważne:

 • średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 50 lub więcej pracowników, o rocznych przychodach w wysokości dziesięciu milionów euro albo rocznej sumie bilansowej do 43 milionów euro,
 • duże przedsiębiorstwa zatrudniające 250 lub więcej pracowników, o rocznych przychodach w wysokości co najmniej 50 mln euro i/lub sumie bilansowej 43 mln euro lub więcej.
Podmioty kluczowe pochodzą z sektorów:
 • Ścieki
 • Infrastruktura cyfrowa
 • Zarządzanie usługami ICT
 • Podmioty administracji publicznej
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Energetyka
 • Transport
 • Bankowość
 • Infrastruktura rynków finansowych
 • Opieka zdrowotna
 • Woda pitna
Podmioty kluczowe pochodzą z sektorów:
 • Usługi pocztowe i kurierskie
 • Gospodarowanie odpadami
 • Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów
 • Produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności
 • Produkcja wyrobów medycznych
 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • Produkcja urządzeń elektrycznych
 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
 • Dostawcy usług cyfrowych
 • Dostawcy internetowych platform handlowych
 • Dostawcy wyszukiwarek internetowych
 • Dostawcy platform usług sieci społecznościowych

Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić. Poznaj nasze usługi

W ramach dostosowania organizacji do wymogów dyrektywy unijnej NIS2 ComCERT oferuje szereg usług. Klienci mogą wybierać poszczególne usługi w zależności od indywidualnych potrzeb.

Oto kilka przykładów obszarów, w których ComCERT może udzielić wsparcia:

Wymogi NIS2 Usługi ComCERT
Dynamiczna analiza ryzyka i środki zarządzania ryzykiem Przygotowanie metodyki przeprowadzania dynamicznej analizy ryzyka

Usługa dostarczania feedów z systemu Cyber Threat Intelligence (CTI)

Więcej o usłudze Portal C3TI

Więcej o usłudze Dostarczanie feedów Cyber Threat Intelligence (CTI)

Polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Opracowanie polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Wdrożenie w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z ISO 27001

Przygotowanie organizacji do certyfikacji ISO 27001

Więcej o ww. usługach

Zarządzanie incydentami Zaimplementowanie w organizacji procesu zarządzania incydentami, np. SZBI zgodnego z ISO 27001

Kompleksowe usługi SOC i CERT – od prac projektowych, poprzez wdrożenie i utrzymanie, po działanie operacyjne

Więcej o usłudze Outsourcing wszystkich linii SOC

Więcej o usłudze Budowa zespołów SOC i CERT/CSIR

Więcej o usłudze Wsparcie w rozwoju zespołów SOC i CERT/CSIRT

Raportowanie incydentów do CSIRT poziomu krajowego lub innego organu Tworzenie i wdrażanie procedur pozwalających na raportowanie incydentów do CSIRT
Bezpieczeństwo łańcucha dostaw Tworzenie i wdrażanie polityk i procedur związanych z bezpieczeństwem dostawców, usługodawców

Audyt dostawców w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym także bezpieczeństwa produktów, np. używanego sprzętu i jego pochodzenia

Plan ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, w tym kopiami zapasowymi Przygotowanie procedury ciągłości działania i zarządzania kryzysowego – usługa w postaci gry sztabowej pokazująca jak zbudować System Zarządzania Ciągłością Działania
Polityki i procedury nabywania, rozwoju i utrzymania sieci i systemów informatycznych, testowania i audytu zabezpieczeń

 

Opracowanie i wdrożenie polityk i procedur zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, w tym budowa SZBI zgodnego z normą ISO 27001

 

Kryptografia i szyfrowanie Opracowanie i wdrożenie polityk i procedur określających stopień korzystania z kryptografii i szyfrowania
Szkolenia z cyberbezpieczeństwa Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry menadżerskiej oraz pracowników IT są oferowane w pakiecie z każdą powyższą usługą
Potrzebujesz wsparcia w zakresie dostosowania do UoKSC i Dyrektywy NIS2?

Zobacz, co zyskasz wybierając usługi ComCERT:

 • Zgodność z przepisami unijnymi dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.
 • Pewność, że spełnione zostaną wymogi regulatora.
 • Identyfikację luki i eliminacja jej zgodnie z wymogami dyrektywy.
 • Dobór właściwych usług do potrzeb Twojej organizacji.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zasobów organizacji.

Dołącz do grona zadowolonych klientów.

Wsparcie w zakresie dostosowania do UoKSC i Dyrektywy NIS2 realizujemy dla firm m.in. z sektorów:

 • Energetycznego
 • Wody pitnej
 • Żywności
 • Zdrowia
 • Bankowości

Dlaczego warto wybrać usługi i produkty ComCERT?

Postaw na rozwiązania opracowane przez ekspertów cyberbezpieczeństwa. Zyskaj pewność, że otrzymasz fachowe i szybkie wsparcie. Zobacz co nas wyróżnia:

 • Kompleksowe rozwiązania
 • Indywidualne podejście
 • Wysokie kompetencje
 • Nowoczesne technologie
 • Wieloletnie doświadczenie
 • Gwarancja jakości

Twoja organizacja została objęta nową dyrektywą unijną NIS2?