Modelowanie zagrożeń z wykorzystaniem MITRE ATT&CK

Modelowanie zagrożeń z wykorzystaniem MITRE ATT&CK
jako skuteczna metodyka ochrony przed cyberzagrożeniami 

Modelowanie zagrożeń z wykorzystaniem MITRE ATT&CK to usługa polegająca na identyfikacji technik cyberataków, które mogą zostać użyte przez przestępców w środowisku IT klienta.

W wyniku modelowania zagrożeń klient uzyskuje raport, który wskazuje słabe strony w zabezpieczeniach jego systemów, potencjalne wektory i łańcuchy ataków wraz z rekomendacjami jakie działania proaktywne (identyfikacja i ochrona) oraz reakcyjne (wykrywanie i reagowanie) podjąć wobec zidentyfikowanych technik m.in.:

 • Plan działań w kontekście monitorowania (źródła logów i logi) – wiemy co i jak chcielibyśmy zbierać, co pozwala na optymalizację ilości logowanych i gromadzonych informacji oraz zmniejszenie kosztów związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem dużych zbiorów danych.
 • Plan wdrożenia/uruchomienia SIEM lub innych narzędzi cyberbezpieczeństwa.
 • [opcjonalnie] Plan wdrożenia/uruchomienia SOC – wiemy jakie alerty będziemy mieli (a po jakimś czasie ile ich jest).
 • [opcjonalnie] Opracowanie/uzupełnienie dokumentacji procesowej.

Klient może modelować całe środowisko lub wybrane systemy. W ramach usługi oferowane są także szkolenia z cyberbezpieczeństwa.

Dowiedz się, co to jest MITRE ATT&CK

MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge) to baza wiedzy na temat sposobów ataków wykorzystywanych przez cyberprzestępców.

ATT&CK zawiera 12 taktyk, które są krokami, jakie atakujący może wykorzystać, aby zrealizować cel ataku:

 1. Initial Access
 2. Execution
 3. Persistence
 4. Privilege Escalation
 5. Defense Evasion
 6. Credential Access
 7. Discovery
 8. Lateral Movement
 9. Collection
 10. Command and Control
 11. Exfiltration
 12. Impact

Z każdą taktyką powiązana jest pewna liczba technik. Techniki są to metody, za pomocą których atakujący realizują cele każdej taktyki. Taktyki i związane z nimi techniki tworzą szczegółową matrycę, dzięki której można ocenić, jakie zdarzenia mogą zajść (jakie techniki mogą zostać wykorzystane) w danym środowisku. Modelowanie uwzględnia identyfikację powiązań i przepływów pomiędzy technikami .

Więcej informacji na temat MITRE ATT&CK: https://attack.mitre.org/

Sprawdź, jak wygląda modelowanie zagrożeń z zastosowaniem
frameworku MITRE ATT&CK

W ramach usługi zespół ComCERT wraz z klientem analizuje wybrane systemy pod kątem odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie techniki mogą zostać użyte wobec klienta (uwzględniając zastosowane rozwiązania technologiczne)?
 2. Jakie zabezpieczenia przed zidentyfikowanymi technikami są wdrożone?
 3. Jak możemy wykryć użycie zidentyfikowanych technik ataku (jakie logi są zbierane w badanym środowisku i czy są one wystarczające do wykrycia danej techniki)?

W wyniku modelowania zagrożeń klient otrzymuje informacje o:

 • technikach ataku możliwych do zastosowania w środowisku klienta z uwzględnieniem systemów ITSec,
 • sposobach zapobiegania w stosunku do zidentyfikowanych technik,
 • logowanych w środowisku zdarzeniach i ich źródłach, pozwalających na wykrycie użycia danej techniki ataku,
 • ewentualnych brakach w zakresie logowanych w środowisku na potrzeby detekcji technik ataku,
 • źródłach logów, które można uruchomić (w tym ocena możliwości włączenia logowania dodatkowych zdarzeń), a które wymagają dodatkowych działań.
 • możliwości wykorzystania alertów z systemów ITSec do detekcji i zapobiegania użyciu zidentyfikowanych technik ataku.
Poznaj korzyści modelowania zagrożeń z wykorzystaniem MITRE ATT&CK dla swojej organizacji

Włączenie modelowania zagrożeń w procesy bezpieczeństwa firmy przynosi wymierne korzyści, także w ujęciu finansowym.

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej ryzyka związanego z bezpieczeństwem organizacji oraz metod i środków stosowanych przez cyberprzestępców.
 • Ograniczenie czasu wdrożenia SIEM – podłączamy źródła niezbędne do wykrycia wybranych (zidentyfikowanych) technik ataku.
 • Oszczędności na licencji SIEM – logujemy zdarzenia niezbędne do wykrycia wybranych (zidentyfikowanych) technik ataku.
 • Ograniczenie czasu uruchomienia monitorowania wybranych części organizacji (infrastruktury teleinformatycznej) – koncentracja na wybranych do monitorowania scenariuszach ataku, na wybraną część organizacji.
 • Zmniejszenie kosztów uruchomienia monitorowania organizacji lub uruchomienia SOC.
 • Wsparcie w planowaniu zakupów i dostrojeniu systemów cyberbezpieczeństwa oraz weryfikacji czy istniejące mechanizmy obronne działają zgodnie z oczekiwaniami.

 

Sprawdź, co jeszcze zyskasz: 

Wiedzę na temat działania cyberprzestępców

 • Zdobywasz kompleksową wiedzę o taktykach, technikach i procedurach (TTPs) stosowanych przez cyberprzestępców.
 • Dostajesz bazę wiedzy o zagrożeniach, która pomaga w osiągnięciu wymaganego poziomu dojrzałości bezpieczeństwa organizacji.
 • Otrzymujesz szereg wskazówek dotyczących wymaganych źródeł danych potrzebnych do wykrycia podejrzanych aktywności.
 • Poznajesz modele zachowań cyberprzestępców, które zostały pogrupowane w postaci matrycy taktyk i technik.

Poprawę cyberbezpieczeństwa organizacji

 • Dostajesz szeroki wgląd w techniki i możliwości atakujących, dzięki temu wykrywasz je szybko i precyzyjnie.
 • Poprawiasz wykrywalność zagrożeń bezpieczeństwa przez znalezienie luk w systemach obronnych organizacji.
 • Dokonujesz analizy podejrzanych aktywności, bazując na monitorowaniu systemów bezpieczeństwa organizacji.
 • Uszczelniasz poziom bezpieczeństwa, dzięki bardzo skrupulatnym i celowanym działaniom przeciw cyberprzestępcom.
Dowiedz się, jak modelowanie zagrożeń z zastosowaniem MITRE ATT&CK przebiega w organizacji

Przykład budowy potencjalnych scenariuszy ataku z wykorzystaniem MITRE ATT&CK

Przykład wykorzystania informacji o technikach ataku do identyfikacji niezbędnych logów i budowy reguł korelacyjnych na potrzeby detekcji oraz rozwiązaniach umożlwiających ochronę i reakcję.

Chcesz podnieść cyberbezpieczeństwo w swojej organizacji?

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.