Audyt konfiguracji rozwiązań bezpieczeństwa

Audyt konfiguracji rozwiązań bezpieczeństwa pozwala na szczegółową analizę i ocenę ustawień oraz parametrów systemów informatycznych, aplikacji oraz infrastruktury sieciowej. Usługa identyfikuje potencjalne słabości i luki w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców do przeprowadzenia ataków. 

Audyt przeprowadzamy w organizacji klienta lub zdalnie za pośrednictwem VPN. Efektem usługi jest raport zawierający zalecenia poprawy bezpieczeństwa dla pojedynczych komponentów lub całej infrastruktury IT. Na życzenie klienta wdrażamy wytyczne z raportu. 

Dla kogo usługa audytu konfiguracji

systemów bezpieczeństwa?

Z usługi mogą skorzystać organizacje, które są zainteresowane zwiększeniem odporności na ataki oraz zabezpieczeniem swoich danych. 

Jest to szczególnie istotne dla: 

  • firm przechowujących wrażliwe dane klientów, 
  • instytucji finansowych, 
  • przedsiębiorstw z sektora medycznego, 
  • podmiotów działających w obszarach krytycznej infrastruktury narodowej. 

Zakres audytu

Metodologia

W czasie audytu sprawdzamy konfigurację systemów, baz danych, aplikacji, serwerów i sieci. Analizujemy również, kto ma do nich dostęp i czy jest on dobrze zabezpieczony. Oceniamy m.in. polityki bezpieczeństwa, procedury działania w przypadku wystąpienia awarii, mechanizmy uwierzytelnienia i autoryzacji, systemy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem oraz ustawienia firewalli. 

Audyt bezpieczeństwa IT przeprowadzamy przy użyciu zarówno automatycznych narzędzi, jak i ręcznej analizy. Przeglądamy dokumentację, przeprowadzamy wywiady z pracownikami, testy penetracyjne oraz ocenę zgodności z obowiązującymi regulacjami i standardami. 

Stosujemy międzynarodowe zalecenia dotyczące konfiguracji rozwiązań bezpieczeństwa, jak również najlepsze praktyki publikowane zarówno przez instytucje publiczne, jak i producentów rozwiązań, np. Palo Alto, Cisco, Fortinet.  

Wzmocnij bezpieczeństwo swojej organizacji

Kompleksowy przegląd konfiguracji swoich rozwiązań bezpieczeństwa.
Eliminację potencjalnych słabości w konfiguracji rozwiązań bezpieczeństwa
Możliwość analizy i zabezpieczenia infrastruktury przez niezależnego eksperta
Dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów z renomowanej firmy
Wysoki poziom bezpieczeństwa i ochronę przed zagrożeniami
Obniżone prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa
Weryfikację konfiguracji pod kątem stosowania najlepszych praktyk na rynku
Praktyczne wskazówki, jak skutecznie wdrożyć rekomendacje z audytu

Etapy współpracy z klientami

Ustalamy z klientem zakres audytu i czas

Rozpoczynamy od wywiadu z klientem w celu zrozumienia jego potrzeb oraz specyfiki środowiska pracy. Określamy zakres, wybieramy najważniejsze obszary do przeanalizowania oraz ustalamy ramy czasowe dla całego projektu.

Przeprowadzamy audyt

Zespół ekspertów przystępuje do przeglądu konfiguracji systemów, aplikacji oraz infrastruktury sieciowej. Wykorzystujemy zarówno automatyczne, jak i manualne techniki analizy, aby zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach.

Opracowujemy raport z zaleceniami

Po przeprowadzonej analizie przygotowujemy raport, który prezentuje wykryte problemy oraz ich potencjalne konsekwencje dla bezpieczeństwa organizacji. Zawiera także konkretne zalecenia, jak je rozwiązać.

Przekazujemy wnioski klientowi

Organizujemy spotkanie z klientem, podczas którego przedstawiamy wyniki audytu. Prezentujemy najważniejsze rekomendacje, odpowiadamy na pytania i wątpliwości. Wspólnie omawiamy kolejne działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa.

Opcjonalnie: Wdrażamy zalecenia po audytowe

Nasz zespół ekspertów może pomóc we wdrożeniu rekomendacji zawartych w raporcie.

Dlaczego warto wybrać usługę audytu od ComCERT?

Wieloletnie doświadczenie na rynku

W branży cyberbezpieczeństwa działamy od wielu lat, co daje wysoką gwarancję jakości.

Zespół ekspertów

Zatrudniamy wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Indywidualne podejście

Dostosowujemy swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta i jego branży.

Aktualna wiedza o zagrożeniach

Na bieżąco śledzimy zmieniający się krajobraz zagrożeń cybernetycznych.

Najwyższa jakość

Efektywnie identyfikujemy potencjalne słabości w konfiguracji bezpieczeństwa.

Praktyczne rekomendacje

Proponujemy praktyczne rozwiązania, które pomogą w zabezpieczeniu infrastruktury IT.

Zainteresowany audytem konfiguracji systemów bezpieczeństwa?

Zachęcamy do wspólnej rozmowy, która umożliwi dostosowanie naszej oferty do Twojej organizacji.

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a zaproponujemy najlepsze rozwiązanie