Open Source Intelligence (OSINT)

Celem OSINT jest wykrycie i analiza informacji na temat przedsiębiorstwa w oparciu o powszechnie dostępne źródła, wraz ze wskazaniem, które informacje i w jakim stopniu mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia cyberataku na konkretne zasoby organizacji. Zebrane dane analizowane są pod kątem możliwych do przeprowadzenia wektorów ataku i prawdopodobieństwa ich wykorzystania. Równolegle prowadzona jest analiza, w jaki sposób ograniczyć ilość informacji szczególnie wrażliwych dla firmy dostępnych w Internecie oraz jak przeciwdziałać publikacji tego typu treści w przyszłości.

OSINT, jako element rekonesansu, jest jednym z pierwszych kroków wykonywanych przez atakującego. Informacje zdobyte podczas OSINT mogą służyć do planowania dalszych działań, wyboru konkretnego celu ataku lub doboru narzędzi.

Usługa ComCERT w swojej istocie przypomina działania atakującego, ale jest rozszerzona również o źródła zamknięte oraz wyszukiwanie informacji w podziemiu internetowym. Dostarczone informacje mogą służyć do zmniejszenia ryzyka skutecznego ataku.

Najważniejsze zastosowanie informacji dostarczonych w ramach OSINT to:

 • zmniejszenie „powierzchni ataku” – poprzez ograniczenie dostępności z zewnątrz usług lub elementów infrastruktury, które tego nie wymagają,
 • utrudnienie mapowania sieci,
 • utrudnienie tworzenie powiązań pomiędzy interesującymi przestępców pracownikami,
 • weryfikacja publicznie dostępnych informacji na temat zatrudnionych pracowników,
 • usunięcie podatności w dostępnych z zewnątrz usługach lub elementach infrastruktury,
 • zmiana haseł dla pojawiających się w wyciekach kont pracowników.

OSINT powinien być pierwszym etapem w procesie przeprowadzenia testów penetracyjnych. Poprawnie wykonany, pozwala już w pierwszej fazie testów zbudować jasny obraz o badanym obiekcie, a bardzo często wykryć wiele istotnych nieprawidłowości.

 

Podstawowy zakres usługi OSINT 

 

Testy Ogólne

 • Wyszukiwanie udostępnionych publicznie wrażliwych informacji
 • Weryfikacja obecności kont pracowników w wyciekach
 • Wyszukanie informacji opublikowanych na forach i serwisach przestępczych (underground/darknet)

Testy w zakresie sieci

 • Identyfikacja publicznie dostępnych usług sieciowych nasłuchujących na standardowych portach (np. rdp, vnc, telnet, ftp…)
 • Analiza możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych (domyślne hasła, brak haseł)

Testy związane z DNS

 • Zebranie informacji dotyczących dostępnych subdomen
 • Weryfikacja poprawności konfiguracji DNS – np. próba transferu strefy

Badanie WWW

 • Identyfikacja (standardowego) oprogramowania webowego i jego wersji
 • Weryfikacja obecności nadmiarowych plików – pozostałości pracy programisty, pliki i dokumenty które nie powinny być publicznie dostępne (np. open directory)
 • Dostępne strony, panele logowania itp., które nie powinny być dostępne publicznie
 • Identyfikacja podatności wykorzystywanych CMS