Bezpieczeństwo usług chmurowych

Przedsiębiorstwa dostrzegają wiele korzyści z wdrożenia chmury, takich jak elastyczność i skalowalność zasobów, poprawa dostępności i ciągłości biznesu, redukcja kosztów i przesunięcie wydatków na IT z modelu CAPEX (inwestycje) na rzecz OPEX (utrzymanie), czy też przyśpieszenie wdrożeń oraz procesów dostarczania zasobów informatycznych. Wejście w chmurę to dzisiaj już nie kwestia „czy” tylko „kiedy”. Firmy powinni w świadomy i bezpieczny sposób budować swoją strategię wejścia chmury i następnie realizować ją przy pomocy sprawdzonych praktyk i standardów.

Pomagamy organizacjom w bezpiecznej migracji do chmury obliczeniowej oferując wsparcie przy:

  • opracowaniu optymalnej strategii bezpiecznego wejścia (i wyjścia) w chmurę – każda taka strategia jest dopasowana do konkretnego przypadku i specyfiki biznesu, zaś dokładna analiza pomaga uzyskać odpowiedź na pytania: kiedy i z jakimi rozwiązaniami wchodzić w chmurę, jakie są korzyści i zagrożenia oraz jakie wydatki będzie trzeba ponieść na dostosowanie usługi do wymagań interesariuszy (m.in. kwestie prawne i bezpieczeństwa),
  • ocenie dostawcy pod kątem bezpieczeństwa świadczonych przez niego usług,
  • opracowaniu i wdrożeniu architektury bezpieczeństwa w obszarach organizacyjnym, procesowym, technologicznym oraz danych uwzględniając model współdzielonej odpowiedzialności z dostawcą,
  • monitorowaniu i reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa,
  • szkoleniu personelu z zakresu bezpieczeństwa chmury.