Specjalista ds. budowy SOC i CERT

SPECJALISTA ds. BUDOWY CERT I SOC Opis stanowiska:
 • udział w projektach ew. kierowanie projektami tworzenia SOC/CERT w dużych podmiotach;
 • tworzenie map procesów, tworzenie procedur, instrukcji, reguł i scenariuszy;
 • adaptacja procesów i procedur do realiów klientów;
 • współpraca z zespołami technicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo IT;
 • udział w audytach stopnia dojrzałości wdrożeń;
 • dokumentacja pracy;
Wymagania:
 • co najmniej 2 lata na stanowisku wymagającym współpracy i tworzenia dokumentacji;
 • wykształcenie wyższe;
 • zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa IT;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej;
 • umiejętność tworzenia procesów workflow;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy w charakterze konsultanta;
Dodatkowe Atuty:
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika projektu lub kierownika struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie bezpieczeństwem IT;
 • certyfikat audytora wiodącego ISO 27000, CISM, CISSP;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów zgodnie z określoną metodyką;
 • dopuszczenie do przetwarzania informacji niejawnych;
 • znajomość programów graficznych prezentujących workflow;
Oferujemy:
 • udział w ciekawych projektach teleinformatycznych, w tym projektach międzynarodowych;
 • dostęp do bieżących informacji o najnowszych trendach i przypadkach naruszania bezpieczeństwa w sieci;
 • możliwość współpracy z renomowanymi firmami z branży bezpieczeństwa IT;
 • udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu bezpieczeństwa IT;
 • rodzaj umowy: 3 m-ce na czas określony, następnie na czas nieokreślony.
Miejsce pracy: Warszawa CV prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected]