Staż / Praktyki

Wspólnie z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń prowadzimy program stażowy, w ramach którego oferujemy 2-3-miesięczne staże studentom i absolwentom. Wybitnym stażystom – po odbyciu przez nich praktyk – składamy propozycję stałej pracy na stanowiskach odpowiadających ich kwalifikacjom.

Zapraszamy do składania aplikacji stażowych kreatywne i pracowite osoby, które interesują się oraz z pasją podchodzą do tematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zależy nam na ludziach, którzy aktywnie szukają możliwości swojego rozwoju, co już jest odzwierciedlone w ich dorobku (działalność w kołach naukowych, społecznościach środowiskowych, organizacjach harcerskich, udział w zawodach, konkursach i innych „wyczynach”).

Oferujemy uzyskanie doświadczenia w pierwszej pracy, sprawdzenie się w środowisku pracy, wśród młodych i ambitnych kolegów, poznanie osób o dużym doświadczeniu zawodowym, naukę, jak przebiegają spotkania biznesowe, naukę pracy z ofertami i raportami, szansę na otrzymanie oferty ciekawej pracy w coraz ważniejszej tematyce.