Adres IP

Adres IP (Internet Protocol Address) to unikalny ciąg numerów, przypisany do urządzeń w sieci komputerowej, umożliwiający komunikację pomiędzy nimi poprzez protokół internetowy (IP).

Rodzaje adresów IP można klasyfikować na różne sposoby. Dwa podstawowe podziały to:

Wersje protokołu IP:
a) IPv4 (Internet Protocol version 4) – starsza wersja adresów IP składająca się z 32 bitów, przedstawiana jako cztery liczby dziesiętne (0-255) oddzielone kropkami.
b) IPv6 (Internet Protocol version 6) – nowsza wersja adresów IP składająca się z 128 bitów, zapewniająca większą pulę unikalnych adresów, przedstawiana jako osiem grup czteroznakowych liczb szesnastkowych oddzielonych dwukropkami.

Przypisanie adresów IP:
a) Statyczne adresy IP – stałe, niezmienne adresy przypisane do określonego urządzenia. Ułatwiają zarządzanie i monitorowanie, ale są mniej elastyczne i mogą stanowić zagrożenie dla prywatności.
b) Dynamiczne adresy IP – tymczasowe adresy przydzielane przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na czas sesji. Zapewniają większą elastyczność, oszczędność zasobów oraz lepszą ochronę prywatności. Kluczowy dla komunikacji, odgrywa też rolę w cyberbezpieczeństwie, umożliwiając monitorowanie i identyfikację zagrożeń.