Anonimizacja danych

Anonimizacja – proces eliminowania lub modyfikowania informacji wrażliwych oraz danych osobowych, tak aby zapobiec ich wykorzystaniu przez nieuprawnione osoby lub podmioty oraz uniemożliwić identyfikację konkretnej osoby, której dane dotyczą. Stosowanie anonimizacji ma na celu zwiększenie ochrony prywatności, zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych oraz ograniczenie ryzyka naruszenia danych. Anonimizacja może być stosowana w różnych scenariuszach związanych z cyberbezpieczeństwem, takich jak przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w chmurze. Właściwe zastosowanie anonimizacji może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa informacji, ochronie tożsamości użytkowników, a także zmniejszeniu ryzyka wynikającego z ataków hakerskich oraz wycieków danych. Metody anonimizacji obejmują techniki takie jak maskowanie, pseudonimizacja, agregacja czy permutacja danych, z uwzględnieniem stopnia zabezpieczenia przed próbami reidentyfikacji osób.