Atak na DNS

Atak na DNS (Domain Name System) to rodzaj cyberataków mających na celu zakłócenie, przechwycenie lub manipulację usług DNS, które są kluczowe dla prawidłowego działania Internetu. DNS to system tłumaczenia nazw domen na adresy IP, umożliwiający łatwiejsze odnalezienie i komunikację z serwerami oraz usługami online. Ataki na DNS mogą przybierać różne formy, takie jak:

  • Cache poisoning (zatruwanie pamięci podręcznej DNS) – wprowadzenie fałszywych informacji do pamięci podręcznej serwera DNS, w wyniku czego użytkownicy są kierowani na niebezpieczne strony internetowe.
  • DDoS (Distributed Denial of Service) – zalewanie serwera DNS ogromną ilością fałszywych zapytań, mających na celu przeciążenie i unieruchomienie usługi.
  • DNS hijacking (przechwycenie DNS) – nieautoryzowane przekierowanie zapytań DNS na inny, kontrolowany przez atakującego serwer, co może prowadzić do kradzieży danych lub dystrybucji złośliwego oprogramowania.
  • DNS tunneling (tunelowanie DNS) – wykorzystanie komunikacji DNS do przesyłania danych, zwykle w celu obejścia zabezpieczeń sieciowych lub ukrycia ruchu sieciowego.

Ataki na DNS stanowią poważne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, gdyż mogą prowadzić do utraty prywatności, kradzieży informacji oraz szkód wizerunkowych dla firm i instytucji.