Backdoor

Backdoor to ukryty, nieudokumentowany mechanizm dostępu do systemów komputerowych, umożliwiający nieautoryzowanym podmiotom zdalną kontrolę, obejście zabezpieczeń i wykonywanie działań. Stanowi istotne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, prowadząc do kradzieży danych, sabotażu i innych nieautoryzowanych aktywności.