Blockchain

Blockchain, znany również jako łańcuch bloków, to technologia umożliwiająca przechowywanie i zarządzanie danymi w sposób zdecentralizowany, bezpieczny i transparentny. Jest to cyfrowy rejestr zawierający informacje zapisane w blokach, które są łączone w sposób chronologiczny, przy użyciu kryptograficznych funkcji haszujących, co zapewnia ich niezmienność i odporność na ingerencję.

Blockchain jest podstawą dla wielu zastosowań, takich jak kryptowaluty (np. Bitcoin), systemy rejestracji i zarządzania aktywami, umowy inteligentne (smart contracts) czy technologie weryfikacji tożsamości.

Głównymi zaletami tej technologii  są decentralizacja (brak centralnego punktu kontrolującego dane), odporność na awarie i ataki cybernetyczne, transparentność (możliwość przeglądania i weryfikowania danych przez uczestników sieci) oraz automatyzacja procesów (dzięki umowom inteligentnym).