Cracking

Cracking to nieautoryzowane działanie polegające na naruszaniu zabezpieczeń systemów informatycznych, obejście ograniczeń licencyjnych, zdobycie dostępu do danych, oprogramowania lub usług, które są chronione przez hasła, szyfry, klucze czy inne mechanizmy ochrony. Celem crackingu może być kradzież informacji, wykorzystanie zasobów komputera, sabotaż, dystrybucja złośliwego oprogramowania lub zdobycie nielegalnych korzyści. Praktyka crackingu jest uważana za działanie nieetyczne i często nielegalne, stwarzając zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. W celu zapobiegania crackingowi stosuje się różnorodne metody ochrony, takie jak silne uwierzytelnianie, szyfrowanie danych, systemy wykrywania intruzów (IDS) oraz ciągłe monitorowanie i aktualizacje zabezpieczeń.