Ataki DoS (ang. Denial of service)

Ataki DoS (ang. Denial of service) mają na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępności usług, systemów komputerowych lub sieci dla prawidłowych użytkowników. Atakujący wykorzystuje różne metody w celu przeciążenia zasobów docelowego systemu, powodując utratę dostępności lub znaczne ograniczenie wydajności usług.

Ataki DoS polegają na wysyłaniu ogromnych ilości żądań, pakietów danych lub ruchu sieciowego do celu ataku, co przekracza jego zdolność do przetwarzania i obsługi takiego obciążenia. W rezultacie, system staje się niedostępny dla prawidłowych użytkowników, którzy nie mogą korzystać z usług lub zasobów.